Σχολικό Έτος 2014-2015

Επειδή η Ιστοσελίδα του σχολείου μας βρίσκεται υπό διαμόρφωση δεν υπάρχουν για το 2014   αναφορές.

Προηγούμενος Ιστότοπος   http://tee-eid-patras.ach.sch.gr/old_index.htm