STOP BULLYING

Οι μαθητές της ειδικότητας "Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού" του τομέα Μηχανολογίας, του Ενιαίου Εδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου & Λυκείου κατά τη διάρκεια του Α' τετραμήνου 2017 με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού Αδαμόπουλου Χρήστου και στα πλαίσια της κοινότητας των σχολείων της Ευρώπης eTwinning, πραγματοποίησαν ένα έργο με θέμα "ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ-STOP BULLYING". Οι μαθητές συμμετείχαν με πολύ ενθουσιασμό και συνεργάστηκαν με τους μαθητές των άλλων σχολείων του έργου από την Ελλάδα και τις χώρες Ιταλία, Ρουμανία, Σερβία, Γαλλία, Τουρκία και Κύπρο. Οι δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του έργου καταγράφονται παρακάτω.

STOPBULLYING

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡιΕΣ ΓΙΑ ΤΟ εΡΓΟ

 

 

Σύντομη περιγραφή

 

Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε  στο πλαίσιο του προγράμματος  ?e-abc? που διοργανώνεται από το πρόγραμμα Daphne III (ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα) και «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ», το οποίο είναι ένας μη κερδοσκοπικός εθελοντικός Οργανισμός στην Ελλάδα και σκοπό του έχει την προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού.

Στο πρόγραμμα αυτό συμμετείχαν τα παρακάτω σχολεία, με 104 μαθητές και 14 εκπαιδευτικούς:

1.            Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο και Λύκειο Πάτρας (Πρώην ΤΕΕ Ειδικής     

               Αγωγής Πάτρας)-ΕΛΛΑΔΑ

2.            5ο Γυμνάσιο Αιγάλεω-ΕΛΛΑΔΑ

3.            7ο  Γυμνάσιο Ιωαννίνων- ΕΛΛΑΔΑ

4.            Istituto Comprensivo" Falcone Cascino"- Piazza Armerina-ΙΤΑΛΙΑ

5.            ?zel ?afak ?nc? Ortaokulu- Merkez-ΤΟΥΡΚΙΑ

6.            O? Branko Radi?evi?, -Smederevo-ΣΕΡΒΙΑ

7.            Vuk Karadzic- Pirot- ΣΕΡΒΙΑ

8.            O? "Zmaj Jova Jovanovi?"- Ruma- ΣΕΡΒΙΑ

9.            Coll?ge Saint Joseph- SARLAT- ΓΑΛΛΙΑ

10.          SCOALA CU CLASELE I-VIII ''ALEXANDRU DEPARATEANU''- Rosiorii de Vede-

               ΡΟΥΜΑΝΙΑ

11.          Γυμνάσιο Γερίου - Gymnasium Geri- Nicosia- ΚΥΠΡΟΣ

12.          I. C. "Polizzano"- Gangi- ΙΤΑΛΙΑ

Σύνδεσμοι για τα αποτελέσματα των έργων:

Μπορείτε να  συνδεθείτε με τους κωδικούς:

Username: patras.manos

password: mangkorov

Δημόσιο twinspace: https://twinspace.etwinning.net/23431/home

Our anti bullying platform: http://anti-bullying-program.weebly.com/

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚη ΚΑΙΝΟΤΟΜιΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚοΤΗΤΑ

Οι μαθητές της ομάδας μου, παίρνοντας αφορμή και ερεθίσματα από την ειδικότητα τους, Τεχνικοί Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού, δημιούργησαν ζωγραφιές και παρουσιάσεις στέλνοντας και αναρτώντας μηνύματα κατά του σχολικού εκφοβισμού και της βίας, επάνω στα οποία έγιναν συζητήσεις και τοποθετήσεις και από τα υπόλοιπα μέλη του έργου. Επίσης όλα τα μέλη του έργου συμμετείχαν σε πολλές διαδραστικές δραστηριότητες:

 • Οι μαθητές συστήθηκαν και παρουσίασαν τα σχολεία τους, τις πόλεις τους και τις   

               χώρες τους.

 • Οι καθηγητές του έργου ανέβασαν σε ένα «padlet» συμπεριφορές «bullying» που  

               έχουν παρατηρήσει να συμβαίνουν στα σχολεία τους και στην συνέχεια οι μαθητές  

              ψήφισαν τις τρεις απ? αυτές που τους ενοχλούν περισσότερο και θέλουν να  

              σταματήσουν.

 • Ψήφισαν για τον λογότυπο του έργου τους.
 • Έδωσαν τον ορισμό του bullying και ανέφεραν τα δραματικά αποτελέσματα του φαινομένου.
 • Με αφορμή τα video που παρακολουθούσαν, κατέγραψαν την γνώμη τους για το φαινόμενο.
 • Έγραψαν ποιήματα.
 • Δημιούργησαν παρουσιάσεις, ζωγραφιές, παιχνίδια, video, κουίζ  και puzzles, τα  οποία έπαιξαν οι μαθητές των άλλων ομάδων και σχολείων.
 • Παρακολούθησαν  την προβολή των video με τις ψηφιακές ιστορίες για την λεκτική / σωματική βία και στη συνέχεια συμμετείχαν στη συζήτηση που ακολουθούσε με τους υπεύθυνους καθηγητές.
 • Συμμετείχαν σε έρευνα για το σχολικό κλίμα και το «bullying» στα σχολεία τους και τέλος
 • Αξιολόγησαν το έργο τους

Οι παιδαγωγικές μέθοδοι που ακολουθήσαμε είναι: ομαδοσυνεργατική, μέθοδος ?Project?, βιωματική, ενεργητική, συμμετοχική και διαθεματική. Επιστρατεύτηκαν, επίσης, οι ΤΠΕ, η τεχνολογία, η ανταλλαγή ιδεών και γνώσεων, και η αυτοαξιολόγηση. Το πλαίσιο εργασίας περιελάμβανε: καταιγισμό ιδεών, δημιουργία ομάδων, αναζήτηση δεδομένων στο διαδίκτυο, ψηφιακή οπτικοποίηση κειμένων, αξιολόγηση. Ακολουθήσαμε όλοι το πλάνο εργασίας με υπευθυνότητα και συνέπεια. Εστιάσαμε, κυρίως, στη συνεργασία και αλληλεπίδραση και μέσα στην ομάδα μας και με τις άλλες ομάδες.

ΕΝΣΩΜαΤΩΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤεΑ υΛΗ

Το έργο ενσωματώθηκε πλήρως στη διδακτέα ύλη των μαθημάτων Σχέδιο Ειδικότητας , Εγκαταστάσεις Ψύξης και Ψύξη-Κλιματισμός  Οι μαθητές οδηγήθηκαν στην οικοδόμηση νέων γνώσεων μέσα από την αναζήτηση, την ανακάλυψη, τη σύνθεση και την παρουσίαση πληροφοριών. Οι μαθητές έμαθαν τη χρήση νέων τεχνολογιών και τις εφάρμοσαν μέσω του βιωματικού αυτού προγράμματος.

 Έτσι οι δεξιότητες που επιδιώξαμε να αποκτήσουν οι μαθητές μας ήταν:

 • η συνεργασία,
 • η αλληλεπίδραση,
 • η απόκτηση νέων γνώσεων  και μέσω της πληροφορικής,
 • αλλά κυρίως να μάθουν να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν φαινόμενα σχολικού εκφοβισμού,
 • καθώς επίσης  και η κοινωνικοποίηση,
 • η ενίσχυση της κριτικής σκέψης και
 • η ενδυνάμωση της συναισθηματικής νοημοσύνης

Οι μαθητές εργάζονταν ως εξής:

Σε εθνικό επίπεδο:

Οι μαθητές χωρίζονταν σε ομάδες και δημιουργούσαν τις διάφορες παρουσιάσεις και τις δραστηριότητες του έργου τόσο κατά την διάρκεια των μαθημάτων του Σχεδίου Ειδικότητας, Εγκαταστάσεων Ψύξης και Ψύξη-Κλιματισμός, όσο και στο σπίτι τους. Δόθηκαν στους μαθητές οι κωδικοί τους και δούλευαν από τον προσωπικό τους υπολογιστή, λόγω του μεγάλου φόρτου εργασίας, των υψηλών απαιτήσεων του έργου και του περιορισμένου χρόνου που είχαμε στην τάξη. Η συνεργασία μεταξύ των μαθητών και η αφοσίωση τους στο έργο είχε σαν αποτέλεσμα να αντιμετωπίσουμε όλες τις δυσκολίες και το αποτέλεσμα είναι πραγματικά εντυπωσιακό.

Σε διακρατικό επίπεδο:

Οι καθηγητές του έργου φροντίσαμε να υπάρχει ισχυρή διάδραση μεταξύ των μαθητών μας, χρησιμοποιώντας πολλά συνεργατικά εργαλεία, padlets, answergarden, tagxedo, titanpad, google forms, google docs, google slides κλπ. Έτσι, παροτρύναμε διαρκώς τους μαθητές μας και συμμετείχαν σε κοινές έρευνες, δημιούργησαν λογότυπους και ψήφισαν για τον καλύτερο, δημιούργησαν ζωγραφιές και παρουσιάσεις, έγραψαν ποιήματα σε ένα κοινό padlet, έγραψαν τα σχόλια τους και την γνώμη τους για το «bullying» σε ένα titanpad και τέλος αξιολόγησαν το έργο τους. Ο ενθουσιασμός τους ήταν πολύ μεγάλος.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝιΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑγη ΜΕΤΑΞυ ΣΧΟΛΕιΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤωΝ

Η επικοινωνία με τους συνεργάτες μας είναι συνεχείς και αυτό φαίνεται και από το ?project journal? του έργου, όπου οι αναρτήσεις είναι σχεδόν καθημερινές. Τόσο οι καθηγητές όσο και οι μαθητές του έργου επικοινωνούν μέσω του twinspace, Teacher Bulletin, project journal και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σχεδιάστηκαν ειδικές συνεδρίες επικοινωνίας, μέσω εφαρμογών Web 2.0 και forum, για να γνωριστούν καλύτερα τα εμπλεκόμενα μέρη, να ενθαρρυνθούν σε διάλογο και να αποτιμήσουν από κοινού την όλη δραστηριότητα. Δόθηκαν κωδικοί του TwinSpace στους μαθητές, οι οποίοι κινητοποιήθηκαν να επικοινωνούν με τους μαθητές των συνεργαζόμενων σχολείων και να εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους για θέματα ?bullying?.

 Όπως αναφέραμε, χρησιμοποιήσαμε πολλά συνεργατικά εργαλεία, τα οποία ήταν κατάλληλα και για την επικοινωνία μας τόσο σε εθνικό όσο και σε διακρατικό επίπεδο, τόσο κατά την διάρκεια των μαθημάτων στη τάξη, όσο και στο σπίτι των μαθητών, μετά το σχολείο.

 

ΣυΜΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕιΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤωΝ

 

 

Οι συλλογικές δραστηριότητες ήταν πάρα πολλές και έχουν ήδη αναφερθεί σε προηγούμενη ενότητα. Η συνεργασία μεταξύ των καθηγητών ήταν πολύ μεγάλη τόσο ως προς την οργάνωση του έργου όσο και ως προς την διαχείριση και οργάνωση των επιμέρους δραστηριοτήτων. Οι μαθητές συνεργάζονταν σε όλες τις δραστηριότητες τόσο σε εθνικό (δημιουργία animated video για τις ανάγκες του προγράμματος, παρουσιάσεις πόλεων, σχολείων, χώρας, δημιουργία παρουσιάσεων για το ?bullying?) όσο και διακρατικό επίπεδο (δημιουργία λογότυπων και επιλογή του καλύτερου, συμμετοχή σε έρευνες, ψηφοφορία για  τις επικίνδυνες συμπεριφορές ?bullying? που θα ήθελαν να σταματήσουν, δημιουργία παιχνιδιών που έπαιζαν οι μαθητές των άλλων ομάδων,  ποιήματα και  αξιολόγηση του έργου).

Ποιο συγκεκριμένα η συνεργασία μεταξύ των σχολείων όλων των ομάδων έγινε με τα εξής εργαλεία και τρόπους:

Ομάδα Πάτρας: Παρακολούθηση Animated video (Bitstrips for Schools και scratch ), παρουσιάσεις των μαθητών μέσω των μαθημάτων ειδικότητας Σχεδίου Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Εγκαταστάσεων Ψύξης: (prezi, sway, emaze), λογότυποι (postermywall, tagxedo, photoscape).

Συνεργασία των σχολείων: Χάρτης του project (GoogleMaps), Παρουσίαση χώρας-πόλης-σχολείου (Συνεργατικά με την ομάδα του Αιγάλεω: Tackk, MixBook), Logo Competition (GoogleForm), Συμπεριφορές bullying, που επεσήμαναν οι εκπαιδευτικοί (Padlet) και ψήφισαν οι μαθητές (GoogleForm), What is Bullying (AnswerGarden), In my opinion (Titanpad, GooglePpt), Write a Poem (Padlet), Ερωτηματολόγιο του Υπουργείου Παιδείας (GoogleForm), παίξαμε τα διαδραστικά παιχνίδια (LearningApps), Evaluation (AnswerGarden, Wordle).

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα τελικά αποτελέσματα του έργου καταγράφηκαν σε μια e-learning anti bullying platform (weebly) και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου μας. Επίσης λόγω της  αναγκαιότητας ενημέρωσης των μαθητών σε θέματα ψηφιακού εκφοβισμού , το έργο μας θα συνεχιστεί κατά το 2ο τετράμηνο με την δημιουργία ενός νέου με τον τίτλο: "StopCyberbullying4kids".

ΧΡηΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓιΑΣ

Όλοι οι εμπλεκόμενοι χρησιμοποιήσαμε εργαλεία των ΤΠΕ για μια διδακτική διαδικασία πιο διαδραστική, καινοτόμα και ευχάριστη. Η τεχνολογία συνέβαλε:

 • Στη συνεργασία μεταξύ των σχολείων-εταίρων, φέρνοντας κοντά μαθητές όλων των συμμετεχόντων χωρών.
 • Στην ενεργό συμμετοχή, αναπτύσσοντας δεξιότητες και ταλέντα.
 • Στην ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα σχολικού εκφοβισμού  και στην προσπάθεια σωστής και υπεύθυνης αντιμετώπισης τους από τους μαθητές.

Την ευθύνη της χρήσης των Web 2.0 εφαρμογών, στην Ελληνική ομάδα της Πάτρας, είχε ο καθηγητής  Αδαμόπουλος Χρήστος ειδικότητας ΠΕ12.04, ο οποίος φρόντισε, ώστε οι μαθητές  να μάθουν και να αξιοποιήσουν αρκετά εργαλεία. Όλα τα Web 2.0 tools που αξιοποιήθηκαν είναι ελεύθερα προγράμματα και έχουν ήδη αναφερθεί σε προηγούμενες ενότητες.

ΑΠΟΤΕΛεΣΜΑΤΑ, ΑΝΤιΚΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡιΩΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχολείο μας είναι Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο και Λύκειο, οι μαθητές μας έχουν ειδικές ανάγκες και ικανότητες και κατά συνέπεια η εκπαιδευτική προσέγγιση αναγνωρίζοντας αυτές τις ιδιαιτερότητες γίνεται με εξειδικευμένη μεθοδολογία και με εξειδικευμένο Εκπαιδευτικό και Ειδικό Εκπαιδευτικό προσωπικό, τα αποτελέσματα της συμμετοχής μας στο έργο αυτό ήταν θεαματικά.

Ο σκοπός του έργου, που ήταν η συμμετοχή των μαθητών σε ένα βιωματικό πρόγραμμα πρόληψης του σχολικού εκφοβισμού επιτεύχθηκε με τον καλύτερο τρόπο, όπως φαίνεται τόσο  από την ενεργή συμμετοχή των μαθητών του σχολείου μας στις διάφορες δραστηριότητες του έργου, όσο και  από τα σχόλια των καθηγητών αλλά και την αξιολόγηση του έργου.

Η βασική ιδέα ήταν η ανάγκη ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των μαθητών μας γύρω από το πολύ μεγάλο θέμα του σχολικού εκφοβισμού. Καθημερινά οι μαθητές μας έχουν την εμπειρία ενός «πειράγματος»,  το οποίο μπορεί να μετεξελιχθεί σε εκφοβισμό, είτε εντός  του σχολικού περιβάλλοντος, είτε εκτός, ή χρησιμοποιώντας τα ψηφιακά μέσα δικτύωσης.

Θεωρούμε λοιπόν πως  προβληματίστηκαν, ευαισθητοποιήθηκαν και έμαθαν να αντιμετωπίζουν φαινόμενα σχολικού εκφοβισμού, τα οποία δυστυχώς είναι πολύ συχνά.

Το πιο επιτυχημένο αποτέλεσμα του έργου:

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πρόγραμμα συμμετείχαν 17 μαθητές διαφόρων τμημάτων της ειδικότητας «Τεχνικοί Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού» σε σύνολο 135 μαθητών του σχολείου μας και τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα θετικά, αφού διαπιστώσαμε ότι οι συμμετέχοντες στο έργο έγιναν πολλαπλασιαστές εναντίον του σχολικού εκφοβισμού προς τους συμμαθητές τους στα διαλείμματα, στη τάξη τους και γενικότερα στο περιβάλλον τους. οι μαθητές να μαθαίνουν εργαλεία web 2.0 με διασκεδαστικό και δημιουργικό τρόπο, ενώ παράλληλα ενισχύεται η κριτική τους σκέψη, η ομαδικότητα και η κοινωνικοποίηση τους.

 

Links :

 

Δημόσιο twinspace: https://twinspace.etwinning.net/23431/home

 

Our anti bullying platform: http://anti-bullying-program.weebly.com

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ARGCefGm_3w

 

https://www.youtube.com/watch?v=9n8NkP6Tdho&t=164s

 

https://www.youtube.com/watch?v=QIKSVsdHnjo&t=27s

 

https://www.youtube.com/watch?v=KqYnNgNXkSY&t=12s