Σχολικό Έτος 2013-2014 προηγούμενος ιστότοπος

Επειδή η Ιστοσελίδα του σχολείου μας βρίσκεται υπό διαμόρφωση δεν υπάρχουν για το 2012--2013 αναφορές.

Προηγούμενος Ιστότοπος http://tee-eid-patras.ach.sch.gr/old_index.htm