Τ.Ε.Ε Ειδικής Αγωγής Πάτρας (A' & B' Βαθμίδας)

   
 

  Αρχική

  Δ/νση: Θεοτοκοπούλου & Επιφανείου Πάτρα  Τηλ:2610-641962    
 
Αρχική Προγράμματα Εκδηλώσεις Εφημερίδα Προσωπικό Νεότερα Σύνδεσμοι Επικοινωνία
 

   Στις μέρες μας τα άτομα με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες για πλήρη συμμετοχή και συνεισφορά στην κοινωνία, ανεξάρτητη διαβίωση, οικονομική αυτάρκεια και αυτονομία, με πλήρη κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους στη μόρφωση αλλά και στην κοινωνική και επαγγελματική ένταξη, σύμφωνα με τον νόμο 3699/2008. Το ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α' και Β' Βαθμίδας Πάτρας είναι μια αυτοτελής σχολική μονάδα που ιδρυθηκε το 2005 με σκοπό την εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που ζουν στον νομό μας.
   Η εφαρμογή κατάλληλης διδακτικής μεθοδολογίας, η συμμετοχή των μαθητών μας σε πολιτισμικές και άλλες εξωδιδακτικές δραστηριότητες αλλά και η συνεχής υποστήριξή τους από ΕΕΠ (ψυχολόγο, κοινωνική λειτουργό, λογοθεραπεύτρια) έχει σαν στόχο τη βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους και την κοινωνική αλλά και επαγγελματική τους ένταξη.
Στο εκπαιδευτήριο μας λειτουργούν οι παρακάτω τομείς με τις αντίστοιχες ειδικότητες:
  • Μηχανολογικός με την ειδικότητα των ψυκτικών εγκαταστάσεων & κλιματισμού
  • Ηλεκτρολογικός με την ειδικότητα των Εγκαταστάσεων Κτιρίων & Βιομηχανικών Χώρων
  • Εφαρμοσμένων Τεχνών με την ειδικότητα των συντηρητών έργων τέχνης & αποκατάστασης
  • Οικονομίας & Διοίκησης με την ειδικότητα των υπαλλήλων οικονομικών υπηρεσιών
  • Υγείας & Πρόνοιας με την ειδικότητα βοηθών νοσηλευτών, εργστηρίων & φαρμακείων
Από τον ηλεκτρονικό καμβά του Στάθη
Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών
Η φοίτηση στο σχολείο γίνεται σε δυο βαθμίδες στην Α' και στην Β' βαθμίδα.
  Στην Α' Βαθμίδα εγγράφονται απόφοιτοι του Δημοτικού Σχολείου ή μετεγγράφονται μαθητές του Γυμνασίου μετά από γνωμάτευση του Κ.Δ.Α.Υ ή Δημόσιας Ιατροπαιδαγωγικής Υπηρεσίας. Η φοίτηση διαρκεί για πέντε σχολικά έτη και διδάσκονται 14 έως 22 ώρες μαθήματα Γενικής παιδείας και 12 έως 20 ώρες μαθήματα ειδικότητας την εβδομάδα.
 
Έργα του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών
Οι μαθητές ολοκληρώνοντας την Α' Βαθμίδα τελειώνουν τον Α' Κύκλο και αποκτούν Πτυχίο Επιπέδου ΙΙ και επαγγελματικά δικαιώματα.

Στην Β' βαθμίδα εγγράφονται απόφοιτοι Γυμνασίου και απόφοιτοι της Α' Βαθμίδας του ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής ή μετεγγράφονται μαθητές Λυκείου Τ.Ε.Ε. ή ΕΠΑ.Λ. Λειτουργούν δύο κύκλοι σπουδών. Μετά από φοίτηση δύο τουλάχιστον ετών οι μαθητές τελειώνουν τον Α' Κύκλο και αποκτούν Πτυχίο Επιπέδου ΙΙ και επαγγελματικά δικαιώματα. Αν συνεχίσουν την φοίτηση τους για δύο ακόμα έτη τελειώνουν και τον Β' κύκλο και αποκτούν Πτυχίο επιπέδου ΙΙΙ.

Οι απόφοιτοι της Α' βσθμίδας του ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής εχουν την δυνατότητα να ακολουθήσουν είτε την συνέχιση του ιδίου τομέα κατευθείαν στον Β' κύκλο (2 έτη) είτε να αλλάξουν επιλογή τομέα ξεκινώντας από τον Α Κύκλο (4 έτη).

Το Πτυχίο του ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής (Β' Βαθμίδας) είναι αντίστοιχο με του Ενιαίου Λυκείου και δίνει την δυνατότητα σε όσους μαθητές επιθυμούν να εισαχθούν χωρίς εξετάσεις σε Α.Τ.Ε.Ι ή Α.Ε.Ι.

Ευχαριστούμε όσους μας βοήθησαν
 
θεατρικό
H παράσταση είναι μια συναρπαστική εμπειρία

Βραβείο
στο πρόγραμμα Δαίδαλος

Εφημερίδα
Κατεβάστε την σε μορφή pdf

Ολυμπιονίκης
Μαθήτρια μας διακρίθηκε στους Special Olympics